Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Börje Andersson

Kassör: Anders Gördén


Ledamöter: Roland Halvarsson, Gunnel Andersson, Jennie Karlqvist, Sara Gustafsson, Angelica Haster

Valberedning: Tim Segerdahl och Nina Johansson

Revisorer: Nina Johansson och Tommy Jansson