Styrelsen

Styrelsen

Ordförande / Stig Sandberg

Vice ordförande / Stefan Deland

Kassör / Anders Gördén

Sekreterare / Gunnel Anderssson 

Ledamöter / Lars-Erik Eriksson

                    inger Svensson

                     Johanna Halvarsson 

Suppleanter / Tomas Svensson 

                      Roland Halvarsson