Styrelsen

Styrelsen

Ordförande / Stig Sandberg

Vice ordförande / Stefan Deland

Kassör / Anders Gördén

Sekreterare / Gunnel Anderssson 

Ledamot / Roland Halvarsson                            

Suppleanter / Tomas Svensson 

                    johanna Halvarsson