Höstens program 2019


   Gympa                    


Gymnastiken startar måndag 16 september  kl 19.00
kontakt : Inger Svensson  
0703830823  


  Föreningsbingo   kl 19.00 

Torsdag       22 Augusti 

Torsdag       26 September

Torsdag       31 Oktober 

Torsdag       14 November 

Torsdag        5  December 

Torsdag        9  Januari  ( 2020) 

Välkommen !! 

       


Medlemsavgiften eller andra gåvor

betalas till  Bg 5478-3303